Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 Prin prezentul document, Dr. Bejinariu I. Catalin Gheorghe – Prestari Servicii Medicale cu sediul profesional în Bucuresti, având CIF……….., în calitate de dezvoltator şi administrator al platformei online chirurgie-plastica.eu si subdomeniile acesteia (denumite în continuare “platforma online” si “site-ul”), vă informează:

Pentru protecţia împotriva prelucării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale a datelor dumneavoastră cu caracter personal, am adoptat şi pus în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice conforme cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 (în continuare denumit „Regulamentul”) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, pentru a garanta confidentialitatea datelor dumnevoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm în derularea activităţii noastre.

 1. Ce date cu caracter personal colectăm şi prelucrăm şi în ce scop? 

1.1. Site-ul nostru poate colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal:

 1. a) date de indentificare şi de contact: nume, prenume, initiala sau numele părinţilor, adresa de domiciliu sau reşedinţă, vârsta sau data naşterii, locul naşterii, codul numeric personal, sexul, starea civila, număr de telefon, adresă de email, nationalitatea, cetatenia, datele curpinse în cartea de identitate sau alt act de identitate.

În momentul în care doriţi să ne contactați utilizând unul dintre formularele de contact disponibile pe site trebuie să ne furnizaţi numele, prenumele, varsta, sex, adresa de email, detalii referitoare la problema dvs medicala actuala, istoric medical familial, istoric medical personal, precum si cateva imagini ale leziunii. În situaţia în care nu doriţi să ne comunicaţi datele menţionate anterior, veţi fi în imposibilitate de a ne contacta prin intermediul platformei online.

Pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră, este posibil să fie necesar să ne furnizaţi şi alte date cu caracter personal, din categoria datelor de identificare şi contact. De principiu, dumnevoastră alegeţi ce astfel de informaţii ne transmiteţi. Cu toate acestea, este posibil să vă solicităm să ne furnizaţi informaţii suplimentare despre dumneavoastră, în funcţie de situaţia particulară în care vă aflaţi. Dacă nu doriţi să ne comunicaţi datele suplimentare, este posibil să nu puteţi beneficia de serviciile oferite pe platforma online.

 1. b) date bancare şi de facturare:contul bancar, datele înscrise pe cardul bancar, adresa de facturare.

În momentul în care plătiți pentru serviciile oferite de site-ul nostru, vom colecta datele bancare şi de facturare mai sus menţionate. Furnizarea acestor date este obligatorie pentru a efectua plata. În situaţia în care nu doriţi să ne comunicaţi datele menţionate anterior, veţi fi în imposibilitatea de a plăti şi de a beneficia de serviciile oferite pe platforma online.

 1. c) date privind sanatatea: informatii privind sanatatea dumneavoastră;

 

 1. d) imaginea dumneavoastră din fotografii.

În momentul în care ne contactați puteţi alege să ne trimiteţi fotografii care vă pot identifica personal.

De asemenea, în funcţie de situaţia particulară în care vă aflaţi este posibil să vă solicităm să ne furnizaţi fotografii, pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră. Dacă nu doriţi să ne transmiteţi fotografii, este posibil să nu puteţi beneficia de serviciile oferite pe platforma online.

 1. e) date referitoare la locaţia dumneavoastră şi care sunt încorporate fotografiilor.

Colectăm şi prelucrăm astfel de date numai în măsura în care ne trimiteţi imagini care au încorporate informaţii despre locaţia (EXIF GPS – Sistemul de Poziţionare Globală).

Vă rugăm ca la încărcarea imaginilor pe site, să eviaţi fotografiile cu date despre locație înglobate. Veţi regăsi pe site-ul nostru un ghid care să vă ajute în ceea ce priveşte fotografiile.

 1. f) date referitoare la profesia sau meseria dumnevoastră:profesia, meseria, locul de muncă.

 

În momentul în care ne contactați puteţi alege să ne trimiteţi date din această categorie, dacă apreciaţi că sunt relevante.

De asemenea, în funcţie de situaţia particulară în care vă aflaţi este posibil să vă solicităm să ne furnizaţi date din această categorie, pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră. Dacă nu doriţi să ne transmiteţi aceste date suplimentare, este posibil să nu puteţi beneficia de serviciile oferite pe platforma online.

 1. g) date referitoare la adresa IP dispozitivului pe care îl folosiţi.

În momentul în care accesaţi site-ul nostru, vom colecta date referitoare la IP-ul dumneavoastră. În lipsa unor alte activităţi pe site-ul nostru, datele referitoare la IP nu vă pot identifica personal (sunt anonimizate).

Niciuna din datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră nu vor fi publicate pe site-ul nostru.

Nu acceptăm şi vă rugăm să nu trimiteţi date cu caracter personal ale altor persoane în afară de dumneavoastră. Excepție fac persoanele ce apelează la serviciul nostru în numele minorilor (persoanelor care la data solicitării nu au împlinit vârsta de 18 ani) sau persoanelor cărora le sunt reprezentanţi legali (persoane puse sub interdicţie).

Platforma noastră online nu este destinată minorilor. Orice persoană sub vârsta de 18 ani trebuie să obțină consimțământul părinților sau reprezentantului legal pentru utilizarea acestui site.

Cu excepţia adresei IP, toate celelalte date cu caracter personal nu sunt colectate niciodată în mod automat, ci le colectăm numai dacă dumneavoastră alegeți să ni le oferiți.

Vă asumaţi întreaga răspundere pentru corectitudinea şi realitatea informaţiilor şi fotografiilor pe care ni le furnizaţi. 

 

1.2. Nu prelucrăm date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

1.3. În cadrul funcţionării acestui site nu există un proces decizional automatizat care să ducă la crearea de profiluri.

1.4. Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară pentru a vă oferi serviciile puse la dispoziţie pe platforma noastră online (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament), în scopuri precum acordarea de consultanţă online, pentru a răspunde solicitărilor și nevoilor de asistență ale vizitatorilor, pentru plata serviciilor oferite.

1.5. Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară in vederea indeplinirii unor obligatii legale care ne revin (art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulament), in scopuri precum completarea şi ţinerea evidenţelor prevăzute de legislaţia fiscală, retinerea si virarea taxelor si impozitelor către stat, arhivarea documentelor conform legii.

1.6. Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal are loc in baza realizarii interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulament), in scopuri precum raportari catre autoritati si organisme competente, funcționarea și operabilitatea site-ului, afișarea corectă a conținutului site-ului, îmbunătățirea serviciilor şi a site-ului.

1.7. Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal are loc in baza consimtamantului dumneavoastră exprimat în mod expres (art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulament), in scopuri precum:

 1. a) furnizarea de date privind sănătatea, pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră şi pentru a beneficia de serviciile oferite pe platforma online;
 2. b) pentru a vă trimite e-mail-uri cu buletine informative electronice (newsletter), promoții, concursuri, sondaje.

Ori de câte ori prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în baza consimţământului dumneavoastră, vă puteţi retrage oricând consimţământul printr-un mesaj transmis prin utilizarea formularului de contact sau comunicat la adresa de email drbejinariu@gmail.com. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

1.8. In cazul in care va fi necesar să prelucrăm datele dumnevoastră cu caracter personal şi in alte scopuri, va vom informa separat. Orice schimbări semnificative în colectarea datelor cu caracter personal vor fi făcute publice prin plasarea unui anunț, într-un loc vizibil, pe site.

 

 1. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal?

 

2.1. Datele bancare şi de facturare le păstrăm pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

2.2. Datele referitoare la IP-ul dumnevoastră le păstrăm pe o perioadă de 30 zile.

2.3. Celelalte date cu caracter personal le păstrăm pe o perioadă de 12 luni.

 1. Cui pot fi dezvăluite sau trasferate datele cu caracter personal?

De principiu, vom folosi informațiile personale primite de la dumneavoastră numai în scopurile pentru care au fost furnizate și nu le vom furniza unor terțe părți.

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite angajaților, consultanților sau colaboratorilor furnizorilor de bunuri sau servicii (cum ar fi servicii contabilitate și juridice), instituților/autorităţilor publice, instanţelor de judecată.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în străinătate.

Când solicitați prin intermediul site-ului o programare pentru consultație medicală la unul din partenerii noştrii, vom partaja datele dumneavoastră de contact respectiv nume, prenume, vârsta, număr de telefon, email, cu clinica aleasă de dumneavoastră: Spitalul Clinic de Uregnta „Bagdasar- Arseni”, Spitalul Sanador etc.

 

Când plătiţi pentru serviciile oferite pe platforma noastră online, serviciul folosit pentru procesarea plăților, va procesa plata cu cardul și va înregistra datele necesare acestei operațiuni. Acest website este scanat pentru malware și vulnerabilități.

 

Acest site permite partajarea de conținut cu prietenii dumneavoastră pe diferite platforme de social media.

 

Platforma online poate conține link-uri (legături către alte site-uri web) sau trimiteri către alte portaluri sau site-uri web care v-ar putea interesa. Odată ce aţi accesat aceste link-uri şi aţi părăsit site-ul nostru, nu deținem nici un control asupra experienței dumneavoastră de navigare web, cu toate consecințele ce decurg din aceasta. Prin urmare, nu putem fi responsabili pentru protecția și confidențialitatea informațiilor pe care le furnizați în timp ce vizitați astfel de site-uri. Înainte de a continua să le utilizați, fiți precaut, revizuind politica de confidențialitate a site-ului pe care îl vizitați.

 

 1. Drepturile dumneavoastră

4.1. Aveţi următoarele drepturi:

 1. a) dreptul de acces la datele cu caracter personal, având dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, în baza unei cereri scrise datate și semnate în care se precizează modalitatea de comunicare a răspunsului, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către noi; în cazul în care cererea este introdusă în format electronic și cu excepția cazului în care se solicită răspunsul într-un alt format, informațiile vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent. În caz afirmativ, pe lângă confirmarea prelucrării datelor personale care vă privesc, veţi mai primi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate precum și următoarele informații:
 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal urmează să fie divulgate, în special destinatari din tari terțe sau organizații internaționale;
 • dacă este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioada;
 • existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării;
 • dreptul de a depune o plângere în  fața unei autorități de supraveghere;
 • în cazul în care informațiile nu au fost colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora;
 • existenta unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă precum și, după caz, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări.

 

 1. b) dreptul de intervenție asupra datelor și notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni de intervenție efectuate conform prezentului punct, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, având dreptul de a cere în mod gratuit și a obține fără întârzieri nejustificate, în baza unei cereri scrise datate și semnate în care se precizează modalitatea de comunicare a răspunsului, după caz:
 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete sau inexacte, ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
 • ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • v-aţi retras consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • vă opuneţi prelucrării în temeiul dreptului de opoziție și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prevederilor legale;

 

 1. c) dreptul la restricționarea prelucrării, având dreptul de a obține restricționarea prelucrării după cum urmează:
 • pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor, dacă dumneavoastră contestaţi exactitatea acestora;
 • prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai este nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră, în cazul în care v-aţi opus prelucrării din motive legate de situația particulara în care vă aflați.

 

 1. d) Dreptul la portabilitatea datelor, având dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-aţi furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament. În exercitarea acestui drept, aveţi dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

 1. e) Dreptul la opoziție, dumneavoastră având dreptul de a vă opune în mod gratuit, în baza unei cereri scrise datate și semnate în care se precizează modalitatea de comunicare a răspunsului:
 • din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. În acest caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care se demonstrează că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • în orice moment și fără nicio justificare, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, având drept scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 

4.2. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi contacta folosind formularul de contact din site sau la adresa de e-mail drbejinariu@gmail.com. Veţi primi un răspuns în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Ţinând seama de complexitatea şi numărul cererilor, acest termen poate fi prelungit cu două luni, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, fiind prezentate şi motivele întârzierii.

 

4.3. Dacă nu se iau măsuri cu privire la cererea dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața autorităţii de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

 1. Plângeri în legătură cu prelucrarea datelor personale

 

5.1. Aveţi dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere. În Romania, Salariatul poate depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, email anspdcp@dataprotection.ro, telefon  +40.318.059.211, +40.318. 059.212, website www.dataprotection.ro.

 

5.2. Aveţi dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege care v-au fost încălcate.

 

Politica de Cookie-uri

Ce sunt Cookies și ce facem cu ele?

Modulele cookie sunt pachete de text de mici dimensiuni, pe care site-ul le stochează pe computerul dumneavoastră prin intermediul browser-ului și pe care browserul dumneavoastră îl oferă site-ului www.chirurgie-plastica.eu și subdomeniilor sale, de fiecare dată când vizitați site-ul. Utilizăm cookie-uri pentru a ne ajuta să identificăm și să urmărim vizitatorii, să monitorizăm utilizarea site-ului și preferințele de acces a site-ul Web ale utilizatorilor.

Cookie-uri Google Analytics

Site-ul www.chirurgie-plastica.eu și subdomeniile sale utilizează Google Analytics pentru a monitoriza și analiza interacțiunile utilizatorilor cu site-ul. Google Analytics colectează date demografice și alte date de interes și generează informații statistice și alte informații despre utilizarea site-ului, prin cookie-uri. Aceste module cookie sunt păstrate pe calculatorul dumneavoastră. Partajăm aceste informații cu Google, care va stoca și utiliza aceste informații pe serverele sale. Politica de confidențialitate a Google este disponibilă la adresa: https://policies.google.com/privacy.

 

Site-ul www.chirurgie-plastica.eu și subdomeniile sale utilizează informații disponibile prin intermediul Google Analytics pentru a urmări numărul vizitelor pe site, browserele utilizate și sistemele de operare ale utilizatorilor. Din aceste module cookie nu se obțin informații cu caracter personale care v-ar putea identifica în mod direct sau indirect. Informațiile pe care Google Analytics le generează în legătură cu site-ul sunt utilizate pentru a crea rapoarte referitoare la utilizarea site-ului. Aceste rapoarte ne permit să actualizăm site-ul din punct de vedere al tehnologiei folosite cât și a conținutului și să îmbunătățim constant utilizarea acestuia.

Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate prin Google Analytics, poți să instalezi extensia browserului de dezactivare prin accesarea: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

Conținut preluat de pe alte website-uri

 

Articolele disponibile pe acest site pot include conținut înglobat (ex. videoclipuri, secvențe audio, imagini, fotografii, articole, fragmente text, etc.). Conținutul înglobat de pe alte website-uri se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt website.

Aceste website-uri pot colecta date despre dumneavoastră, pot folosi cookie-uri, pot îngloba urmărirea suplimentară a terților și monitoriza interacțiunea dumneavoastră cu conținutul înglobat, inclusiv pot urmări interacțiunea dumneavoastră cu conținutul înglobat dacă aveți un cont și sunteți autentificat în acel website.

Cum puteți refuza Cookie-urile?

 

Puteți configura browser-ul dumneavoastră să accepte sau să refuze automat toate cookie-urile, sau să vă anunțe când este solicitat un modul cookie. Aceste măsuri nu ar trebui să creeze probleme în utilizarea continuă a site-ului nostru. Consultați secțiunea Ajutor (Help) a browser-ului dumneavoastră pentru a afla cum să refuzați toate cookie-urile sau să fiți anunțat atunci când este solicitat un modul cookie.

Dacă alegeți să refuzați cookie-urile www.chirurgie-plastica.eu și subdomeniilor sale, este posibil să nu puteți beneficia pe deplin de funcțiile interactive ale site-ului.

Actualizări ale politicii de confidențialitate

 

Site-ul www.chirurgie-plastica.eu și subdomeniile sale își rezervă dreptul de a face modificări ale prezentei politici de confidențialitate. În cazul operării unei schimbări  substanțiale în practicile noastre de confidențialitate și cookie, vom indica pe site-ul nostru, într-un loc vizibil, că aceste practici s-au schimbat și vom oferi un link către politica de confidențialitate actualizată. Vă recomandăm să revizuiți periodic această secțiune, astfel încât să fiți informat cu privire la natura informațiilor colectate și la modurile de utilizare ale acestora.

Acceptarea Termenilor

 

Dacă nu sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate a www.chirurgie-plastica.eu și subdomeniilor sale în forma prezentată pe acest site, vă rugăm să nu acceptați cookie-urile și să refuzați colectarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Acordul dumneavoastră explicit indică acceptarea integrală a acestei politici de confidențialitate.

Data ultimei actualizări: 01.02.2020